کتاب الکترونیکی

منیفولدهای فروبنیوس، کوهمولوژی کوانتومی و فضاهای مدولی

Frobenius manifolds, quantum cohomology, and moduli spaces

دانلود کتاب Frobenius manifolds, quantum cohomology, and moduli spaces (به فارسی: منیفولدهای فروبنیوس، کوهمولوژی کوانتومی و فضاهای مدولی) نوشته شده توسط «Yuri I. Manin»


اطلاعات کتاب منیفولدهای فروبنیوس، کوهمولوژی کوانتومی و فضاهای مدولی

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: AMS

نویسنده: Yuri I. Manin

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1999

تعداد صفحه: 317

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780821819173 , 0821819178

توضیحات کتاب منیفولدهای فروبنیوس، کوهمولوژی کوانتومی و فضاهای مدولی

این اولین تک نگاری است که به ارائه سیستماتیک کل موضوعات مرتبط با کومولوژی کوانتومی اختصاص دارد. این موضوع ابتدا در فیزیک نظری (نظریه ریسمان کوانتومی) سرچشمه گرفت و در دهه گذشته به طور گسترده به توسعه خود ادامه داده است.

رویکرد نویسنده به همومولوژی کوانتومی مبتنی بر مفهوم منیفولد فروبنیوس است. بخش اول کتاب به این مفهوم و پیوندهای متقابل گسترده آن با فرمالیسم جبری اپرادها، معادلات دیفرانسیل، آشفتگی ها و هندسه اختصاص دارد. در بخش دوم کتاب، نویسنده به تشریح ساخت هم‌شناسی کوانتومی پرداخته و مکانیسم‌های هندسه جبری دخیل در این ساختار را بررسی می‌کند (نظریه تقاطع و تغییر شکل پشته‌های دلین-آرتین و مامفورد).

یوری مانین در حال حاضر مدیر موسسه Max-Planck-Institut für Mathematik در بن، آلمان است. او 10 مونوگراف و تقریباً 200 مقاله پژوهشی در هندسه جبری، نظریه اعداد، فیزیک ریاضی، تاریخ فرهنگ و روان‌زبانی تألیف و تألیف کرده است. کتاب‌های مانین، مانند فرم‌های مکعبی: جبر، هندسه و حساب (1974)، دوره‌ای در منطق ریاضی (1977)، نظریه میدان اندازه‌گیری و هندسه مختلط (1988)، ذرات ابتدایی: ریاضیات، فیزیک و فلسفه (1989، I). یو. کوبزارف)، مباحث هندسه غیرمقابلی (1991)، و روش‌های جبر همسانی (1996، با اس. آی. گلفاند)، به‌عنوان یک توضیح‌دهنده عالی برای او به رسمیت شناخته شد. بی شک کتاب حاضر سال ها در خدمت ریاضیدانان خواهد بود.


This is the first monograph dedicated to the systematic exposition of the whole variety of topics related to quantum cohomology. The subject first originated in theoretical physics (quantum string theory) and has continued to develop extensively over the last decade.

The author’s approach to quantum cohomology is based on the notion of the Frobenius manifold. The first part of the book is devoted to this notion and its extensive interconnections with algebraic formalism of operads, differential equations, perturbations, and geometry. In the second part of the book, the author describes the construction of quantum cohomology and reviews the algebraic geometry mechanisms involved in this construction (intersection and deformation theory of Deligne-Artin and Mumford stacks).

Yuri Manin is currently the director of the Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn, Germany. He has authored and coauthored 10 monographs and almost 200 research articles in algebraic geometry, number theory, mathematical physics, history of culture, and psycholinguistics. Manin’s books, such as Cubic Forms: Algebra, Geometry, and Arithmetic (1974), A Course in Mathematical Logic (1977), Gauge Field Theory and Complex Geometry (1988), Elementary Particles: Mathematics, Physics and Philosophy (1989, with I. Yu. Kobzarev), Topics in Non-commutative Geometry (1991), and Methods of Homological Algebra (1996, with S. I. Gelfand), secured for him solid recognition as an excellent expositor. Undoubtedly the present book will serve mathematicians for many years to come.

دانلود کتاب «منیفولدهای فروبنیوس، کوهمولوژی کوانتومی و فضاهای مدولی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.