کتاب الکترونیکی

مبانی نظریه گالوا

Foundations of Galois theory

دانلود کتاب Foundations of Galois theory (به فارسی: مبانی نظریه گالوا) نوشته شده توسط «M. M. Postnikov»


اطلاعات کتاب مبانی نظریه گالوا

موضوع اصلی: تقارن و گروه

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Dover Publications

نویسنده: M. M. Postnikov

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 119

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0486435180 , 9780486435183

نوبت چاپ: Dover Ed

توضیحات کتاب مبانی نظریه گالوا

بخش اول، نظریه گالوا را بررسی می‌کند و بر مفاهیم مرتبط از نظریه میدان تمرکز دارد. بخش دوم حل معادلات توسط رادیکال ها، بازگشت به نظریه عمومی گروه ها برای حقایق مربوطه، بررسی معادلات قابل حل توسط رادیکال ها و ساخت آنها را مورد بحث قرار می دهد و با حل نشدن رادیکال های معادله عمومی درجه n> 5. ویرایش 1962 به پایان می رسد. .


The first part explores Galois theory, focusing on related concepts from field theory. The second part discusses the solution of equations by radicals, returning to the general theory of groups for relevant facts, examining equations solvable by radicals and their construction, and concludes with the unsolvability by radicals of the general equation of degree n > 5. 1962 edition.

دانلود کتاب «مبانی نظریه گالوا»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.