کتاب الکترونیکی

مدل فیشر و بازارهای مالی

Fisher Model And Financial Markets

دانلود کتاب Fisher Model And Financial Markets (به فارسی: مدل فیشر و بازارهای مالی) نوشته شده توسط «Richard D. MacMinn»


اطلاعات کتاب مدل فیشر و بازارهای مالی

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Richard D. MacMinn

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 121

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 9812564071 , 9789812564078 , 9789812700971

توضیحات کتاب مدل فیشر و بازارهای مالی

این رساله نمایانگر دیدگاه منسجم یکپارچه از بازارهای مالی و تئوری مالی شرکت است. مدل فیشر در متون مالی شرکت ها برای توجه به مبانی قانون ارزش فعلی خالص استفاده می شود، اما در کتاب های درسی به عنوان دیدگاهی برای دانشجویان رشته مالی بیشتر توسعه نیافته است. این کتاب امور مالی شرکت را از منظر و مدلی مشترک بیان می‌کند: با تعمیم مدل فیشر برای گنجاندن ریسک‌ها، می‌توان قضایای کلاسیک مالی شرکت‌ها را نشان داد و اثبات کرد و پایه‌ای مشترک برای این رشته ایجاد کرد. قضایای کلاسیک امور مالی شرکت جمع آوری شده، بیان شده و برخی به اثبات رسیده اند. خواننده برای اثبات نتایج و قضایا به چالش کشیده می شود تا ببیند که چگونه این مدل بلوک های ساختمانی اساسی را برای این رشته فراهم می کند.


This monograph represents a unified coherent perspective of financial markets and the theory of corporate finance. The Fisher model is used in corporate finance texts to note the foundations of the net present value rule, but has not been developed further in textbooks as a perspective for students of the finance discipline. This book articulates corporate finance from a common perspective and model: by generalizing the Fisher model to include risks, it is possible to exposit and prove the classic corporate finance theorems and to establish a common foundation for the discipline. The classic theorems of corporate finance are collected, stated, and some are proved. The reader is challenged to prove corollaries and theorems to see how the model provides the fundamental building blocks for the discipline.

دانلود کتاب «مدل فیشر و بازارهای مالی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.