کتاب الکترونیکی

سیاست های مالی و رشد در اقتصاد جهانی

Fiscal policies and growth in the world economy

دانلود کتاب Fiscal policies and growth in the world economy (به فارسی: سیاست های مالی و رشد در اقتصاد جهانی) نوشته شده توسط «Jacob A. Frenkel – Assaf Razin»


اطلاعات کتاب سیاست های مالی و رشد در اقتصاد جهانی

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: The MIT Press

نویسنده: Jacob A. Frenkel – Assaf Razin

زبان: English

فرمت کتاب: chm (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0262561042 , 9780262561044 , 9780585110424

نوبت چاپ: 3

توضیحات کتاب سیاست های مالی و رشد در اقتصاد جهانی

سیاست های مالی و رشد در اقتصاد جهانی که مجموعه ای کامل از موضوعات در اقتصاد کلان و اقتصاد عمومی را پوشش می دهد، به طور کامل بازنگری و توسعه یافته است. مطالب افزوده شده در این ویرایش جدید شامل بسط های تصادفی انتظارات منطقی مدل ماندل-فلمینگ، توسعه یک رویکرد پویا-بهینه تراز تجاری، و بخش کاملاً جدید در مورد مسائل مربوط به همگرایی اقتصادی بین المللی است که شامل یک جامع نیز می شود. نمای کلی سیاست فصل های دیگر به روز شده یا سازماندهی مجدد شده اند، و راهنمای مختصری برای حل مسائل ماکرو پویا معمولی به همراه نسخه چاپی نرم افزار مناسب برای شبیه سازی عددی وجود دارد. یک دیسکت همراه حاوی راه حل در مسائل ماکرو پویا و برخی از برنامه های نمونه در GAUSS برای IBM موجود است. کتابچه راهنمای تمرین ها و راه حل ها توسط کروگر، اوستری و یوئن نیز به روز و توسعه یافته است. سیاست های مالی و رشد در اقتصاد جهانی با موفقیت در دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد در اقتصاد بین الملل و مالیه عمومی استفاده شده است. هدف این نسخه جدید مانند قبل باقی می ماند: پرداختن به موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و عمومی با استفاده از رویکردهای سنتی و مدرن. رویکرد سنتی ابتدا توضیح داده می‌شود، از مدل ساده درآمد-هزینه تا مدل پیشرفته‌تر تصادفی ماندل-فلمینگ. سپس رویکرد بین‌زمانی مدرن ارائه می‌شود، که با مدل ساده دو دوره‌ای شروع می‌شود و آن را به یک مدل پویا کامل گسترش می‌دهد. بخش های دیگر به بررسی تحولات اخیر در اقتصاد جهانی می پردازد. مخارج دولت، کسری بودجه، و تفاوت بین مالیات های بین المللی؛ و رشد اقتصادی در اقتصاد جهانی، به ویژه همگرایی سطح درآمد و رشد بین کشورها.


Covering a full array of topics in open economy macro and public economics, Fiscal Policies and Growth in the World Economy has been thoroughly revised and extended. The added material in this new edition includes stochastic rational-expectations extensions of the Mundell-Fleming model, the development of a dynamic-optimizing approach of the trade balance, and an entirely new part on issues of international economic convergence, which also contains a comprehensive policy overview. Other chapters have been updated or reorganized, and there is a brief guide to solving typical dynamic macro problems along with a printout of software suitable for numerical simulations. A companion diskette containing solutions in dynamic macro problems and some sample programs is available in GAUSS for IBM. The exercises and solutions manual by Krueger, Ostry, and Yuen has also been updated and extended. Fiscal Policies and Growth in the World Economy has been used successfully in graduate and senior undergraduate courses in international economics and public finance. The objective of this new edition remains the same as before: to treat the major topics in macro and public economics using both traditional and modern approaches. The traditional approach is first explained, from the simple income-expenditure model to the more advanced stochastic Mundell-Fleming model. The modern intertemporal approach is then presented, starting with the simple two-period model and extending it to a full-fledged dynamic model. Other sections review recent developments in the world economy; government spending, budget deficits, and differences across international taxation; and economic growth in the world economy, especially the convergence of income and growth levels across countries.

دانلود کتاب «سیاست های مالی و رشد در اقتصاد جهانی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.