تجارت

مدیریت ریسک امنیت سایبری مالی: دیدگاه ها و راهنمایی های رهبری برای سیستم ها و موسسات

Financial Cybersecurity Risk Management: Leadership Perspectives and Guidance for Systems and Institutions

دانلود کتاب Financial Cybersecurity Risk Management: Leadership Perspectives and Guidance for Systems and Institutions (به فارسی: مدیریت ریسک امنیت سایبری مالی: دیدگاه ها و راهنمایی های رهبری برای سیستم ها و موسسات) نوشته شده توسط «Paul Rohmeyer – Jennifer L. Bayuk»


اطلاعات کتاب مدیریت ریسک امنیت سایبری مالی: دیدگاه ها و راهنمایی های رهبری برای سیستم ها و موسسات

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – دیگران

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Apress

نویسنده: Paul Rohmeyer – Jennifer L. Bayuk

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2019

تعداد صفحه: 276

حجم فایل: 5.60 مگابایت

کد کتاب: 1484241940 , 9781484241943

نوبت چاپ: 1st ed.

توضیحات کتاب مدیریت ریسک امنیت سایبری مالی: دیدگاه ها و راهنمایی های رهبری برای سیستم ها و موسسات

دیدگاه‌ها، بینش‌ها و ابزارهای مهم امنیت سایبری و ریسک را برای رهبران سیستم‌ها و بازارهای مالی پیچیده درک کنید. این کتاب راهنمایی هایی را برای تصمیم گیرندگان ارائه می دهد و به ایجاد چارچوبی برای ارتباط بین رهبران سایبری و متخصصان خط مقدم کمک می کند. اطلاعاتی برای کمک به تجزیه و تحلیل چالش‌های سایبری و انتخاب بین گزینه‌های درمان ریسک ارائه می‌شود.
امنیت سایبری مالی یک چالش ریسک سیستمیک و پیچیده است که شامل عناصر فنی و عملیاتی است. ارتباط متقابل سیستم‌ها و بازارهای مالی، محیط‌های پویا و پرخطری را ایجاد می‌کند که در آن امنیت سازمانی به‌شدت تحت تأثیر سطح اثربخشی امنیتی شرکا، طرف‌های مقابل و سایر سازمان‌های خارجی قرار می‌گیرد. نتیجه یک محیط پرخطر با نیاز فزاینده به همکاری بین شرکت هایی است که در غیر این صورت رقبای مستقیم هستند. یک حالت عادی جدید از فشارهای حمله مداوم وجود دارد که تهدیدهای سازمانی بی سابقه ای را ایجاد می کند که باید با مجموعه ای از اقدامات متقابل مقابله شود.

مدیریت ریسک امنیت سایبری مالی طیف وسیعی از موضوعات امنیت سایبری را که بر شرکت‌های مالی تأثیر می‌گذارند، بررسی می‌کند. این شامل تهدید و چشم‌انداز آسیب‌پذیری پیش روی بخش مالی، روش‌ها و روش‌های ارزیابی ریسک، و تجزیه و تحلیل داده‌های امنیت سایبری است. دیدگاه های حاکمیت، از جمله ملاحظات اجرایی و هیئت مدیره، به عنوان اقدامات کنترلی مناسب و گزارش ریسک اجرایی تجزیه و تحلیل می شوند.

آنچه شما خواهید آموخت

 • تجزیه و تحلیل چشم انداز تهدید و آسیب پذیری پیش روی بخش مالی
 • اجرای روش ها و روش های ارزیابی ریسک فناوری موثر
 • استراتژی های ساختگی برای درمان ریسک های مشاهده شده در سیستم های مالی
 • بهبود اثربخشی قابلیت های امنیت سایبری شرکت ها
 • ارزیابی جنبه های حیاتی حاکمیت امنیت سایبری، از جمله نظارت اجرایی و هیئت مدیره
 • چالش های عملیاتی مهم امنیت سایبری را شناسایی کنید
 • تأثیر ماموریت امنیت سایبری در سراسر شرکت را در نظر بگیرید
 • از استانداردهای نظارتی و صنعتی امنیت سایبری برای کمک به مدیریت خدمات مالی استفاده کنید. خطرات
 • استفاده از سناریوهای امنیت سایبری برای اندازه گیری ریسک های سیستمی در محیط های سیستم های مالی
 • Appl y تجربیات کلیدی از رویدادهای واقعی امنیت سایبری برای توسعه معماری های امنیت سایبری قوی تر


این کتاب برای چه کسی است

تصمیم گیران، رهبران سایبری و متخصصان خط مقدم، از جمله: افسران ارشد ریسک، افسران ریسک عملیاتی، افسران ارشد امنیت اطلاعات، افسران ارشد امنیت، افسران ارشد اطلاعات، مدیران ریسک سازمانی، امنیت سایبری مدیران عملیات، تحلیلگران ریسک فناوری و امنیت سایبری، معماران و مهندسان امنیت سایبری، و افسران انطباق


Understand critical cybersecurity and risk perspectives, insights, and tools for the leaders of complex financial systems and markets. This book offers guidance for decision makers and helps establish a framework for communication between cyber leaders and front-line professionals. Information is provided to help in the analysis of cyber challenges and choosing between risk treatment options.
Financial cybersecurity is a complex, systemic risk challenge that includes technological and operational elements. The interconnectedness of financial systems and markets creates dynamic, high-risk environments where organizational security is greatly impacted by the level of security effectiveness of partners, counterparties, and other external organizations. The result is a high-risk environment with a growing need for cooperation between enterprises that are otherwise direct competitors. There is a new normal of continuous attack pressures that produce unprecedented enterprise threats that must be met with an array of countermeasures.

Financial Cybersecurity Risk Management explores a range of cybersecurity topics impacting financial enterprises. This includes the threat and vulnerability landscape confronting the financial sector, risk assessment practices and methodologies, and cybersecurity data analytics. Governance perspectives, including executive and board considerations, are analyzed as are the appropriate control measures and executive risk reporting.

What You’ll Learn

 • Analyze the threat and vulnerability landscape confronting the financial sector
 • Implement effective technology risk assessment practices and methodologies
 • Craft strategies to treat observed risks in financial systems
 • Improve the effectiveness of enterprise cybersecurity capabilities
 • Evaluate critical aspects of cybersecurity governance, including executive and board oversight
 • Identify significant cybersecurity operational challenges
 • Consider the impact of the cybersecurity mission across the enterprise
 • Leverage cybersecurity regulatory and industry standards to help manage financial services risks
 • Use cybersecurity scenarios to measure systemic risks in financial systems environments
 • Apply key experiences from actual cybersecurity events to develop more robust cybersecurity architectures


Who This Book Is For

Decision makers, cyber leaders, and front-line professionals, including: chief risk officers, operational risk officers, chief information security officers, chief security officers, chief information officers, enterprise risk managers, cybersecurity operations directors, technology and cybersecurity risk analysts, cybersecurity architects and engineers, and compliance officers

دانلود کتاب «مدیریت ریسک امنیت سایبری مالی: دیدگاه ها و راهنمایی های رهبری برای سیستم ها و موسسات»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید