کتاب الکترونیکی

پتانسیل هیگز Electroweak و پایداری خلاء

Electroweak Higgs potential and vacuum stability

دانلود کتاب Electroweak Higgs potential and vacuum stability (به فارسی: پتانسیل هیگز Electroweak و پایداری خلاء) نوشته شده توسط «Sher M.»


اطلاعات کتاب پتانسیل هیگز Electroweak و پایداری خلاء

موضوع اصلی: فیزیک کوانتوم

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Sher M.

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1989

تعداد صفحه: 146

حجم کتاب: 2 مگابایت

توضیحات کتاب پتانسیل هیگز Electroweak و پایداری خلاء

در مدل های الکتروضعیف، اصلاحات تابشی به پتانسیل اسکالر می تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. در مدل استاندارد، آنها می توانند خلاء مدل استاندارد را بی ثبات کنند. نیاز به پایداری خلاء منجر به ایجاد مرزهای شدید روی توده های هیگز و فرمیون می شود. در مدل های فوق متقارن، از نظر مقیاس یکسان سازی منجر به تولید مقیاس الکتروضعیف می شوند. در این گزارش، روش محاسبه اصلاحات تابشی به پتانسیل اسکالر، با تاکید بر بهبود گروه نرمال‌سازی مجدد پتانسیل بررسی می‌شود. اصلاحات دمای متناهی به پتانسیل، محاسبه نرخ تونل زنی و ماهیت انتقال فاز کیهانی سپس مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس نتایج به مدل استاندارد اعمال می‌شود تا مرزهای سختگیرانه روی عبورهای هیگز و فرمیون به دست آید. سپس این نتایج به مدل هایی با چندین فیلد هیگز تعمیم داده می شود. در نهایت، پتانسیل اسکالر در مدل‌های فوق متقارن، از جمله مدل‌های تغییر شکل ابعادی و بدون مقیاس، مورد بحث قرار می‌گیرد.


In electroweak models, radiative corrections to the scalar potential can have significant consequences. In the standard model, they can destabilize the standard model vacuum; the requirement of vacuum stability leads to severe bounds on Higgs and fermion masses. In supersymmetric models, they lead to the generation of the electroweak scale in terms of the unification scale. In this Report, the method of calculating radiative corrections to the scalar potential is reviewed, with an emphasis on renormalization group improvement of the potential. Finite temperature corrections to the potential, calculation of tunnelling rates and the nature of cosmological phase transitions are then discussed, and the results are then applied to the standard model to derive stringent bounds on Higgs and fermion passes. These results are then generalized to models with several Higgs fields. Finally, the scalar potential in supersymmetric models, including dimensional transmutation and no-scale models, is discussed.

دانلود کتاب «پتانسیل هیگز Electroweak و پایداری خلاء»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.