کتاب الکترونیکی

سیستم های باتری خودروهای الکتریکی

Electric Vehicle Battery Systems

دانلود کتاب Electric Vehicle Battery Systems (به فارسی: سیستم های باتری خودروهای الکتریکی) نوشته شده توسط «Sandeep Dhameja»


اطلاعات کتاب سیستم های باتری خودروهای الکتریکی

موضوع اصلی: حمل و نقل

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Newnes

نویسنده: Sandeep Dhameja

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 240

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0750699167

توضیحات کتاب سیستم های باتری خودروهای الکتریکی

در “سیستم های باتری خودروهای الکتریکی” هیچ اطلاعاتی از تحصیلات نویسنده، Sandeep Dhameja وجود ندارد. به نظر می رسد شغل او در زمان انتشار (2002) در زمینه مشاوره تجاری باشد. اینکه تحصیلات او، در صورت وجود، اصلاً در زمینه فنی نیست، با خواندن جملاتی مانند “… توان ویژه بیشتر از Whr/kg 200” (ص. 13)، یا “قدرت خاص: 150-200 وات ساعت” معتبر می شود. /L» (ص 44). واحدهای استاندارد (SI) در اختلاط با واحدهای غیراستاندارد، حتی در یک معادله، استفاده می‌شوند، مانند: “اندازه الکترود: 14.7cm x 29.7cm = 67.7in2” (ص. 42). استفاده از زبان ضعیف است و به نظر نمی رسد کتاب تصحیح شده باشد. تقریباً تمام بحث در کتاب به طور صریح یا ضمنی به دو فناوری باتری که برای اهداف ذخیره‌سازی انرژی EV منسوخ شده‌اند اشاره دارد: اسید سرب تنظیم‌شده با شیر (VRLA) و NiMH. Li-ion که در حال حاضر به عنوان یک فناوری بسیار برتر صنعت را به خود اختصاص داده است، عمدتاً به عنوان یک “فناوری آینده امیدوارکننده” یاد می شود که البته در سال 2002 کم و بیش درست بود. من به کتاب یک ستاره می دهم زیرا در همه این بیابان، کاکتوس های گاه به گاه از اطلاعات مفید وجود دارد. صرف نظر از عامل زمان، باترورث-هاینمن باید برای این انتشار از خود شرمنده باشد.


In “Electric Vehicle Battery Systems”, there is no information on the author’s, Sandeep Dhameja’s, education. His occupation at the time of publication (2002) seems to be in the field of business consulting. That his education, if any, is not in a technical field at all, becomes credible when reading statements like “… specific power greater than 200 Whr/kg” (p. 13), or “Specific Power: 150-200 Wh/L” (p. 44). Standard (SI) units are used in confusing mixture with non-standard units, even in the same equation, like: “Electrode size: 14.7cm x 29.7cm = 67.7in2” (p. 42). Language usage is poor and the book does not seem to have been proofread. Almost all the discussion in the book refers either explicitly or implicitly to two battery technologies that are outdated for EV energy storage purposes: valve-regulated lead-acid (VRLA), and NiMH. Li-ion, which has currently taken over in the industry as a vastly superior technology, is mentioned mainly as a “promising future technology”, which, of course, was more or less true in 2002. I give the book one star because in all this desert, there is the occasional cactus of useful information. Regardless of the time factor, Butterworth-Heinemann should be ashamed of themselves for this publication.

دانلود کتاب «سیستم های باتری خودروهای الکتریکی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.