فیزیک

جستجوی ادینگتون برای یک نظریه بنیادی: کلیدی برای جهان

Eddington's Search for a Fundamental Theory: A Key to the Universe

دانلود کتاب Eddington’s Search for a Fundamental Theory: A Key to the Universe (به فارسی: جستجوی ادینگتون برای یک نظریه بنیادی: کلیدی برای جهان) نوشته شده توسط «C. W. Kilmister»


اطلاعات کتاب جستجوی ادینگتون برای یک نظریه بنیادی: کلیدی برای جهان

موضوع اصلی: فیزیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: C. W. Kilmister

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1995

تعداد صفحه: 268

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780511608209 , 0521371651 , 0521017289 , 0511608209 , 9780521017282 , 9780521371650

توضیحات کتاب جستجوی ادینگتون برای یک نظریه بنیادی: کلیدی برای جهان

بسیاری از مردم امروز نمی دانند که در دهه 1930، سر آرتور ادینگتون، اخترفیزیکدان مشهور، گام های بزرگی را به سمت “نظریه همه چیز” خود برداشت. در سال 1936 و 1946 دو کتاب آخر ادینگتون منتشر شد. این آثار برخلاف آثار شفاف و معتبر قبلی او به طرز عجیبی آزمایشی و مبهم هستند. این جلد بررسی می‌کند که ادینگتون چگونه این کتاب‌های نامشخص را نوشت – از نظر فیزیک و تاریخ آن روز – و چه ارزشی برای فیزیک مدرن دارند. نتیجه، توصیف روشنگرانه ای از توسعه فیزیک نظری در نیمه اول قرن بیستم از دیدگاهی منحصر به فرد است. این کتاب خواندنی جذاب را برای محققان در زمینه فلسفه علم، فیزیک نظری، ریاضیات کاربردی و تاریخ علم فراهم می کند.


Many people today are unaware that back in the 1930s, Sir Arthur Eddington, the celebrated astrophysicist, made great strides toward his own “theory of everything”. In 1936 and 1946 Eddington’s last two books were published. These works are strangely tentative and obscure, unlike his earlier lucid and authoritative works. This volume examines how Eddington came to write these uncharacteristic books–in terms of the physics and history of the day–and what value they have to modern physics. The result is an illuminating description of the development of theoretical physics in the first half of the twentieth century from a unique point of view. It will provide fascinating reading for scholars in the philosophy of science, theoretical physics, applied mathematics and the history of science.

دانلود کتاب «جستجوی ادینگتون برای یک نظریه بنیادی: کلیدی برای جهان»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.