کتاب الکترونیکی

#DREAMtweet Book01: الهام روشنگر از یک گورو راک اند رول

#DREAMtweet Book01: Enlightened Inspiration from a Rock and Roll Guru

دانلود کتاب #DREAMtweet Book01: Enlightened Inspiration from a Rock and Roll Guru (به فارسی: #DREAMtweet Book01: الهام روشنگر از یک گورو راک اند رول) نوشته شده توسط «Joe Heuer – Rajesh Setty»


اطلاعات کتاب #DREAMtweet Book01: الهام روشنگر از یک گورو راک اند رول

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: THINKaha

نویسنده: Joe Heuer – Rajesh Setty

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 113

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 1616990201 , 9781616990206

توضیحات کتاب #DREAMtweet Book01: الهام روشنگر از یک گورو راک اند رول

من بیشتر کتاب های جو را خوانده ام… برای سرگرمی (او باعث می شود بخندم) … برای اطلاعات … برای ایده ها، سپس این کتاب می آید و اتفاق دیگری می افتد … من را به حرکت درآورد. من در مرحله انتقالی زندگی هستم و تمرکز مجدد روی رویاهایم در افکارم بوده است. بنابراین اگر می خواهید روز خود را با اندکی “الهام روشنگرانه” روشن کنید، “#DREAMtweet” را بخوانید.


I’ve read most of Joe’s books…for entertainment (he makes me laugh)…for information…for ideas, then this book comes along and something else happens…it moved me. I’m in a transitional stage in life and refocusing on my dreams has been in my thoughts. So if you want to brighten your day with a little “Enlightened Inspiration” read “#DREAMtweet”.

دانلود کتاب «#DREAMtweet Book01: الهام روشنگر از یک گورو راک اند رول»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.