کتاب الکترونیکی

ساختار دامنه در فروالکتریک و مواد مرتبط

Domain Structure in Ferroelectrics and Related Materials

دانلود کتاب Domain Structure in Ferroelectrics and Related Materials (به فارسی: ساختار دامنه در فروالکتریک و مواد مرتبط) نوشته شده توسط «Sidorkin A.S.»


اطلاعات کتاب ساختار دامنه در فروالکتریک و مواد مرتبط

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge International Science Publishi

نویسنده: Sidorkin A.S.

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 247

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 1904602142 , 9781904602149

توضیحات کتاب ساختار دامنه در فروالکتریک و مواد مرتبط

این کتاب ساختار دامنه را به دلیل از دست دادن پایداری فاز اولیه در مواد با اندازه محدود بررسی می‌کند. همچنین جنبه هایی مانند رفتار مرزهای دامنه در طول تعامل آنها با عیوب شبکه، ساختار آنها در مواد فروالکتریکی واقعی، تأثیر تسکین پتانسیل شبکه بر حرکت آنها، و اجزای خمشی و انتقالی دینامیک آنها در بلورهای فروالکتریک را پوشش می دهد. سهم مرزهای دامنه به خواص دی الکتریک فروالکتریک ها و خواص الاستیک الاستومرهای فروالکتریک ارزیابی می شود.


The book examines domain structuring due to the loss of the initial phase stability in materials of finite size. It also covers aspects such as the behaviour of domain boundaries during their interaction with lattice defects, their structure in real ferroelectrically ordered materials, the effect of the lattice potential relief on their movement, and the flexural and translational components of their dynamics in ferroelectric crystals. The contribution of the domain boundaries to the dielectric properties of ferroelectrics and elastic properties of ferroelectric elastomers is evaluated.

دانلود کتاب «ساختار دامنه در فروالکتریک و مواد مرتبط»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.