کتاب الکترونیکی

استفاده از کتابخانه دیجیتال: تمرین اجتماعی در طراحی و ارزیابی (کتابخانه های دیجیتال و انتشارات الکترونیکی)

Digital Library Use: Social Practice in Design and Evaluation (Digital Libraries and Electronic Publishing)

دانلود کتاب Digital Library Use: Social Practice in Design and Evaluation (Digital Libraries and Electronic Publishing) (به فارسی: استفاده از کتابخانه دیجیتال: تمرین اجتماعی در طراحی و ارزیابی (کتابخانه های دیجیتال و انتشارات الکترونیکی)) نوشته شده توسط «Ann Peterson Bishop – Nancy A. Van House – Barbara P. Buttenfield – Bruce Schatz»


اطلاعات کتاب استفاده از کتابخانه دیجیتال: تمرین اجتماعی در طراحی و ارزیابی (کتابخانه های دیجیتال و انتشارات الکترونیکی)

موضوع اصلی: الکترونیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: The MIT Press

نویسنده: Ann Peterson Bishop – Nancy A. Van House – Barbara P. Buttenfield – Bruce Schatz

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 355

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780262025447 , 0262025442

توضیحات کتاب استفاده از کتابخانه دیجیتال: تمرین اجتماعی در طراحی و ارزیابی (کتابخانه های دیجیتال و انتشارات الکترونیکی)

مشارکت کنندگان در این جلد، کتابخانه های دیجیتال (DLs) را از منظر اجتماعی و همچنین فناوری مشاهده می کنند. آنها DL ها را به عنوان سیستم های اجتماعی-تکنیکی، شبکه های فناوری، مصنوعات اطلاعاتی، و افراد و شیوه های تعامل با دنیای بزرگتر کار و جامعه می بینند. همانطور که بروس شاتز در پیشگفتار خود می گوید، برای مفید بودن یک کتابخانه دیجیتال، کاربران، اسناد و سیستم اطلاعاتی باید هماهنگ باشند. مشارکت‌کنندگان با این سؤال شروع می‌کنند که چگونه DL‌ها را ارزیابی می‌کنیم — چگونه می‌توانیم آنها را برای ساختن DLهای بهتر درک کنیم – اما آنها فراتر از این نگرانی‌های اساسی حرکت می‌کنند تا بررسی کنند که چگونه DLها در زندگی افراد و دنیای اجتماعی آنها تفاوت ایجاد می‌کنند و چه DLهایی مطالعه می‌کنند. ممکن است در مورد اطلاعات، دانش، و فرآیندهای اجتماعی و شناختی به ما بگوید. فصل‌ها با استفاده از روش‌های تجربی و تحلیلی، تأثیر اجتماعی DLها و همچنین شبکه روابط اجتماعی و مادی را که DLها در آن جاسازی شده‌اند، بررسی می‌کنند. این جهان‌های اجتماعی گسترده شامل گروه‌های متفاوتی مانند فعالان اجتماعی، محققان محیط‌زیست، کودکان راهنمایی و طراحان سیستم‌های کامپیوتری است. موضوعات در نظر گرفته شده شامل اسناد و جامعه است. مرزهای واقعی یک “کتابخانه بدون دیوار”؛ بوم‌شناسی کتابخانه‌های دیجیتال؛ قابلیت استفاده و ارزیابی؛ اطلاعات و تغییرات نهادی؛ شفافیت به عنوان محصول همگرایی رویه های اجتماعی و مصنوعات اطلاعاتی؛ و ساخت دانش مشارکتی در کتابخانه های دیجیتال.


The contributors to this volume view digital libraries (DLs) from a social as well as technological perspective. They see DLs as sociotechnical systems, networks of technology, information artifacts, and people and practices interacting with the larger world of work and society. As Bruce Schatz observes in his foreword, for a digital library to be useful, the users, the documents, and the information system must be in harmony. The contributors begin by asking how we evaluate DLs — how we can understand them in order to build better DLs — but they move beyond these basic concerns to explore how DLs make a difference in people’s lives and their social worlds, and what studying DLs might tell us about information, knowledge, and social and cognitive processes. The chapters, using both empirical and analytical methods, examine the social impact of DLs and also the web of social and material relations in which DLs are embedded; these far-ranging social worlds include such disparate groups as community activists, environmental researchers, middle-school children, and computer system designers. Topics considered include documents and society; the real boundaries of a “library without walls”; the ecologies of digital libraries; usability and evaluation; information and institutional change; transparency as a product of the convergence of social practices and information artifacts; and collaborative knowledge construction in digital libraries.

دانلود کتاب «استفاده از کتابخانه دیجیتال: تمرین اجتماعی در طراحی و ارزیابی (کتابخانه های دیجیتال و انتشارات الکترونیکی)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.