کتاب الکترونیکی

فرهنگ لغت ترکیبات آلی. – اکائین – کلرید میرتیلین

Dictionary of organic compounds. - Eccaine - myrtillin chrloride

دانلود کتاب Dictionary of organic compounds. – Eccaine – myrtillin chrloride (به فارسی: فرهنگ لغت ترکیبات آلی. – اکائین – کلرید میرتیلین) نوشته شده توسط «Heilbron I. – Bunbury H.M. (eds.)»


اطلاعات کتاب فرهنگ لغت ترکیبات آلی. – اکائین – کلرید میرتیلین

موضوع اصلی: شیمی ارگانیک

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Heilbron I. – Bunbury H.M. (eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1946

تعداد صفحه: 888

حجم کتاب: 15 مگابایت

دانلود کتاب «فرهنگ لغت ترکیبات آلی. – اکائین – کلرید میرتیلین»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.