نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

فضاهای تغییر شکل: چشم اندازهای مدول های جبری-هندسی

Deformation spaces: Perspectives on algebro-geometric moduli

دانلود کتاب Deformation spaces: Perspectives on algebro-geometric moduli (به فارسی: فضاهای تغییر شکل: چشم اندازهای مدول های جبری-هندسی) نوشته شده توسط «Abbaspour H. – Marcolli M. – Tradler T. (eds.)»


اطلاعات کتاب فضاهای تغییر شکل: چشم اندازهای مدول های جبری-هندسی

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Vieweg-Teubner

نویسنده: Abbaspour H. – Marcolli M. – Tradler T. (eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 174

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0383481271

توضیحات کتاب فضاهای تغییر شکل: چشم اندازهای مدول های جبری-هندسی

اولین نمونه های نظریه تغییر شکل توسط کودایرا و اسپنسر برای ساختارهای پیچیده و توسط گرستنهاب برای جبرهای انجمنی ارائه شد. از آن زمان، نظریه تغییر شکل به عنوان یک ابزار مفید در مطالعه بسیاری از ساختارهای ریاضی دیگر استفاده شده است و حتی امروزه نیز نقش مهمی در بسیاری از پیشرفت‌های ریاضیات مدرن ایفا می‌کند. این جلد چند مقاله مستقل و بررسی شده توسط متخصصان را گردآوری می کند که موضوعات تحقیقاتی به روز را در توپولوژی جبری و انگیزشی، نظریه میدان کوانتومی، هندسه جبری، هندسه غیر جابجایی و نظریه تغییر شکل جبرهای پواسون ارائه می دهد. آنها از فعالیت‌های مؤسسه ریاضیات Max-Planck و مرکز ریاضیات Hausdorff در بن سرچشمه می‌گیرند.


The first instances of deformation theory were given by Kodaira and Spencer for complex structures and by Gerstenhaber for associative algebras. Since then, deformation theory has been applied as a useful tool in the study of many other mathematical structures, and even today it plays an important role in many developments of modern mathematics. This volume collects a few self-contained and peer-reviewed papers by experts which present up-to-date research topics in algebraic and motivic topology, quantum field theory, algebraic geometry, noncommutative geometry and the deformation theory of Poisson algebras. They originate from activities at the Max-Planck-Institute for Mathematics and the Hausdorff Center for Mathematics in Bonn.

دانلود کتاب «فضاهای تغییر شکل: چشم اندازهای مدول های جبری-هندسی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.