کتاب الکترونیکی

مراقبت تسکینی اجتماعی: نقش متخصص پرستار بالینی

Community Palliative Care: The Role of the Clinical Nurse Specialist

دانلود کتاب Community Palliative Care: The Role of the Clinical Nurse Specialist (به فارسی: مراقبت تسکینی اجتماعی: نقش متخصص پرستار بالینی) نوشته شده توسط «Sandra Aitken»


اطلاعات کتاب مراقبت تسکینی اجتماعی: نقش متخصص پرستار بالینی

موضوع اصلی: پزشکی بالینی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-Blackwell

نویسنده: Sandra Aitken

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 208

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 1405180765 , 9781405180764

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب مراقبت تسکینی اجتماعی: نقش متخصص پرستار بالینی

مراقبت تسکینی اجتماعی نیازهای پیچیده حمایتی و اطلاعاتی بیماران به شدت بیمار و خانواده‌هایشان را بررسی می‌کند و نه تنها سفر بیمار، بلکه سفر خانواده را در طول مسیر بیماری و در دوره سوگواری دربرمی‌گیرد.
متن به سه بخش – متخصصان، بیماران و مراقبان تقسیم شده است. بخش اول نقش ها و مشارکت های دیگر اعضای تیم مراقبت های بهداشتی اولیه را مورد بحث قرار می دهد و نقش پرستار را بررسی می کند. بخش دوم حمایت روانی اجتماعی مورد نیاز بیماران دریافت کننده مراقبت تسکینی را بررسی می کند و به نقش متخصصین پرستار بالینی مراقبت تسکینی جامعه در رابطه با مشکلات روانی و همچنین مشکلات عملی پیرامون یک بیماری تهدید کننده زندگی می پردازد. بخش آخر به نیازهای خانواده و مراقبان و حمایتی که متخصص پرستار بالینی مراقبت تسکینی جامعه می تواند به افراد ارائه دهد، می پردازد. مشمول این بخش، مسائل پیچیده ای است که مراقبین در رابطه با تغییر نقش در خانواده، فرزندان، مرگ و سوگواری با آن مواجه هستند.


Community Palliative Care examines the complex support and information needs of seriously ill patients and their families and will encompass not only the patient’s journey, but that of the family during the illness trajectory and into the bereavement period.
The text is divided into three sections- professionals, patients and carers. The first section discusses the roles and contributions made by other members of the primary health care team and examines the role of the nurse. Section two explores the psychosocial support needed by patients receiving palliative care, and looks at the community palliative care clinical nurse specialists’ role in relation to psychological, as well as practical problems surrounding a life threatening illness. The final section will look at the needs of the family and carers and the support that the community palliative care clinical nurse specialist can offer to the individuals. Included in this segment will be the complex issues faced by carers in relation to the changing roles within the family, children, death and bereavement.

دانلود کتاب «مراقبت تسکینی اجتماعی: نقش متخصص پرستار بالینی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.