زبان شناسی

شهر سرمایه: سیاست و بازارها در انقلاب مالی انگلیس

City of capital: Politics and markets in the English financial revolution

دانلود کتاب City of capital: Politics and markets in the English financial revolution (به فارسی: شهر سرمایه: سیاست و بازارها در انقلاب مالی انگلیس) نوشته شده توسط «Bruce G. Carruthers»


اطلاعات کتاب شهر سرمایه: سیاست و بازارها در انقلاب مالی انگلیس

موضوع اصلی: زبان شناسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Princeton University Press

نویسنده: Bruce G. Carruthers

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 317

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780691044552 , 9781400811182 , 0691044554

توضیحات کتاب شهر سرمایه: سیاست و بازارها در انقلاب مالی انگلیس

در حالی که بسیاری بررسی کرده اند که چگونه منافع اقتصادی انگیزه کنش سیاسی را ایجاد می کند، بروس کاروترز با تمرکز بر چگونگی شکل دادن به منافع سیاسی بازار، رابطه معکوس را بررسی می کند. او تحقیق خود را در چارچوب اواخر انگلستان استوارت قرار می دهد، زمانی که یک بازار سهام فعال پدیدار شد و زمانی که احزاب ویگ و محافظه کار برای کنترل پارلمان جدید قدرت گرفته رقابت کردند. Carruthers ارتباط نهادی بین سیاست و بازار را بررسی می کند که متشکل از سه شرکت سهامی – بانک انگلستان، شرکت هند شرقی و شرکت دریای جنوبی – که همگی مبالغ هنگفتی را به دولت وام دادند و سهام آنها بر تجارت غالب بود. در بازار سهام از طریق تحقیقات نوآورانه ای که رفتار رای دادن افراد در انتخابات پارلمانی را با رفتار اقتصادی آنها در بازار سهام مرتبط می کند، کاروترز نشان می دهد که تضاد احزاب در طول تاسیس شرکت، زمانی که ویگ ها و توری ها تلاش می کردند بر مدیریت شرکت ها تسلط پیدا کنند، برجسته بود. برای آنها، بدهی ملی به همان اندازه که یک ابزار مالی سیاسی بود.

در سال 1712، بانک تا حد زیادی توسط ویگ ها و شرکت دریای جنوبی توسط توری ها کنترل می شد. با این حال، دو حزب برای کنترل شرکت هند شرقی با هم رقابت کردند، و بنابراین ویگ ها تمایل داشتند سهام را فقط با ویگ ها معامله کنند و توری ها با توری ها. کاروترز با بررسی چنین ارتباطاتی بین سیاست و بازارها در هر دو سطح نهادی و فردی، در نهایت استدلال می‌کند که بازارهای رقابتی ذاتاً حوزه‌های غیرسیاسی نیستند که توسط منافع اقتصادی هدایت می‌شوند، بلکه آفرینش‌های مداوم بازیگران اجتماعی هستند که اهداف متعددی را دنبال می‌کنند.


While many have examined how economic interests motivate political action, Bruce Carruthers explores the reverse relationship by focusing on how political interests shape a market. He sets his inquiry within the context of late Stuart England, when an active stock market emerged and when Whig and Tory parties vied for control of a newly empowered Parliament. Carruthers examines the institutional linkage between politics and the market that consisted of three joint-stock companies–the Bank of England, the East India Company, and the South Sea Company–which all loaned large sums to the government and whose shares dominated trading on the stock market. Through innovative research that connects the voting behavior of individuals in parliamentary elections with their economic behavior in the stock market, Carruthers demonstrates that party conflict figured prominently during the company foundings as Whigs and Tories tried to dominate company directorships. For them, the national debt was as much a political as a fiscal instrument.

In 1712, the Bank was largely controlled by the Whigs, and the South Sea Company by the Tories. The two parties competed, however, for control of the East India Company, and so Whigs tended to trade shares only with Whigs, and Tories with Tories. Probing such connections between politics and markets at both institutional and individual levels, Carruthers ultimately argues that competitive markets are not inherently apolitical spheres guided by economic interest but rather ongoing creations of social actors pursuing multiple goals.

دانلود کتاب «شهر سرمایه: سیاست و بازارها در انقلاب مالی انگلیس»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.