کتاب الکترونیکی

CIMA – C05 مبانی اخلاق، حاکمیت شرکتی و قانون تجارت: متن مطالعه

CIMA - C05 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law: Study Text

دانلود کتاب CIMA – C05 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law: Study Text (به فارسی: CIMA – C05 مبانی اخلاق، حاکمیت شرکتی و قانون تجارت: متن مطالعه) نوشته شده توسط «Bpp Learning Media»


اطلاعات کتاب CIMA – C05 مبانی اخلاق، حاکمیت شرکتی و قانون تجارت: متن مطالعه

موضوع اصلی: کسب و کار

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Bpp Learning Media

نویسنده: Bpp Learning Media

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 529

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 0751780723 , 9780751780727 , 0751752835 , 9780751752830

دانلود کتاب «CIMA – C05 مبانی اخلاق، حاکمیت شرکتی و قانون تجارت: متن مطالعه»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.