کتاب الکترونیکی

CIMA – C05 مبانی اخلاق، حاکمیت شرکتی و قانون تجارت: کیت تجدید نظر

CIMA - C05 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law: Revision Kit

دانلود کتاب CIMA – C05 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law: Revision Kit (به فارسی: CIMA – C05 مبانی اخلاق، حاکمیت شرکتی و قانون تجارت: کیت تجدید نظر) نوشته شده توسط «Bpp Learning Media»


اطلاعات کتاب CIMA – C05 مبانی اخلاق، حاکمیت شرکتی و قانون تجارت: کیت تجدید نظر

موضوع اصلی: قانون

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Bpp Learning Media

نویسنده: Bpp Learning Media

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 209

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0751780774 , 9780751780772 , 0751751847 , 9780751751840

دانلود کتاب «CIMA – C05 مبانی اخلاق، حاکمیت شرکتی و قانون تجارت: کیت تجدید نظر»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.