کتاب الکترونیکی

سرمایه و ساختار آن (مطالعات در نظریه اقتصادی)

Capital and Its Structure (Studies in economic theory)

دانلود کتاب Capital and Its Structure (Studies in economic theory) (به فارسی: سرمایه و ساختار آن (مطالعات در نظریه اقتصادی)) نوشته شده توسط «Ludwig M. Lachmann»


اطلاعات کتاب سرمایه و ساختار آن (مطالعات در نظریه اقتصادی)

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: New York University Press

نویسنده: Ludwig M. Lachmann

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1981

تعداد صفحه: 138

حجم کتاب: 7 مگابایت

کد کتاب: 9780836207408 , 0836207408 , 0836207416 , 9780836207415

توضیحات کتاب سرمایه و ساختار آن (مطالعات در نظریه اقتصادی)

پیتر لوین تنها اتریشی معاصری است که درباره نظریه سرمایه لاخمان به طور مفصل نوشته است. این تقریباً طعنه آمیز است زیرا همانطور که خود لوین اشاره می کند، نظریه سرمایه احتمالاً مهم ترین موضوع در اقتصاد اتریش است و با این حال هیچ اتریشی از زمان احیای 1970 در مورد آن چیزی ننوشته است.

خوب برای کسانی که به نظریه سرمایه علاقه دارند، موقعیت اتریش را می توان در اینجا در این کتاب کوچک کوتاه یافت. کتاب لاخمن یک تور دو نیرو است. مهم است که به یاد داشته باشیم که لاخمان در حال توصیف جهانی در عدم تعادل دائمی (یعنی دنیای واقعی) است. این بدان معناست که قیمت کالاها هنوز قیمت های تعادلی نیست. بنابراین، صحبت از ارزش کل کالاهای سرمایه ای اصلاً معنی ندارد. ما نمی‌توانیم همه کالاهای سرمایه‌ای را (از لحاظ پولی) جمع کنیم و امیدوار باشیم که معیاری قابل اعتماد یا معنادار از ارزش سرمایه به دست آوریم. اکنون در حالی که واضح است که ما نمی‌توانیم رایانه‌ها و اتومبیل‌ها را اضافه کنیم، لاخمن از این هم فراتر می‌رود و استدلال می‌کند که ما حتی نمی‌توانیم ارزش‌های پولی (قیمت‌ها) آنها را جمع کنیم زیرا این قیمت‌ها قیمت‌های نامتعادل هستند. این به این دلیل است که تمام کالاهای سرمایه ای در برخی از برنامه های تولید استفاده می شود. اما همه طرح های تولید موفق نمی شوند. تجارت در مورد موفقیت و شکست است. بنابراین قیمت این کالاهای سرمایه ای دقیق نیست زیرا استفاده از آنها منجر به شکست و خطا می شود. قیمت کالاهای سرمایه ای در دنیای نامتعادل نمی تواند به عنوان شاخص دقیق ارزش عمل کند. به همین دلیل است که لاخمان از سرمایه به عنوان یک «ساختار» یاد می کند.

این تئوری سرمایه است که لاخمن در این کتاب به کار گرفته است. او از چندین مثال گویا در سراسر کتاب استفاده می کند. این نظریه همچنین برای بازارهای مالی و نظریه چرخه تجاری اتریش، از جمله موارد دیگر، اعمال می شود. اقتصاددانان اتریشی هنوز به طور کامل پیامدهای تحلیل لاخمان را درک نکرده اند. برای مثال، اگر قیمت‌ها در بازار سرمایه‌داری همیشه شاخص‌های نادرست ارزش باشند، استدلال محاسباتی میزس چقدر قانع‌کننده است؟ کارآفرینی کرزنری حتی نمی‌تواند نظر میزس را نجات دهد، زیرا لاخمن توانایی قیمت‌ها (حتی در حالت عدم تعادل) برای انتقال اطلاعات معنادار را در فصل دوم این کتاب «در مورد انتظارات» به چالش می‌کشد. باید با نظریه سرمایه لاخمن انجام شود. من فقط امیدوارم که سکوت مکتب معاصر اتریش مانع از توسعه بیشتر نظریه لاخمان توسط نسل های آینده نشود.


Peter Lewin is the only contemporary Austrian who has written at length on Lachmann’s capital theory. This is almost ironic because, as Lewin himself notes, capital theory is probably the most important topic in Austrian economics and yet no Austrian since the 1970 revival has written about it.

Well for those who ever develop an interest in capital theory, the Austrian position can be found here in this short little book. Lachmann’s book is a tour de force. It is important to remember that Lachmann is describing a world in perpetual disequilibrium (i.e., the real world). This means that the prices for goods are not yet equlibrium prices. Therefore, it makes no sense at all to speak of aggregate values of capital goods. We cannot add up all the capital goods (in monetary terms) and hope to get a reliable or meaningful measure of the value of capital. Now while it is clear that we cannot add computers and automobiles, Lachmann goes even further and argues that we cannot even add up their monetary values (prices) because these prices are disequilibrium prices. This is because all capital goods are used in some production plan. But not all production plans succeed. Business is about success AND failure. Therefore, the prices of these capital goods are not accurate because the use to which they are put will result in failure and error. Prices of capital goods in a disequilibrium world cannot serve as accurate indicators of value. This is why Lachmann spoke of capital as a “structure.”

This is the theory of capital Lachmann employs in this book. He makes use of several illustrative examples throughout the book. This theory is also applied to financial markets and the Austrian business cycle theory, among other things. Austrian economists have yet to fully appreciate the implications of Lachmann’s analysis. For example, how cogent is Mises’ calculation argument if prices in a capitalist market are always inaccurate indicators of value? Kirznerian entrepreneurship cannot even rescue Mises’ point because Lachmann challenged the very ability of prices (even in disequilibrium) to convey meaningful information in the second chapter of this book “On Expectations.” There is must to be done with Lachmann’s capital theory. I only hope that the silence of the contemporary Austrian school will not prevent future generations from developing Lachmann’s theory further.

دانلود کتاب «سرمایه و ساختار آن (مطالعات در نظریه اقتصادی)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.