کتاب الکترونیکی

فراتر از موجک ها

Beyond Wavelets

دانلود کتاب Beyond Wavelets (به فارسی: فراتر از موجک ها) نوشته شده توسط «C.K. Chui – P. Monk and L. Wuytack (Eds.)»


اطلاعات کتاب فراتر از موجک ها

موضوع اصلی: ریاضیات محاسباتی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: AP

نویسنده: C.K. Chui – P. Monk and L. Wuytack (Eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 1-305

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780127432731 , 0127432736

توضیحات کتاب فراتر از موجک ها

Beyond Wavelets تئوری‌ها، روش‌ها، الگوریتم‌ها و کاربردهای پسوندهای ریاضی را برای تحلیل موجک کلاسیک ارائه می‌کند. موجک ها که 20 سال پیش توسط مورلت و گروسمن معرفی شدند و در طول دهه های 1980 و 1990 بسیار سریع توسعه یافتند، پیوند مشترکی بین ریاضیات محاسباتی و سایر رشته های علوم و مهندسی ایجاد کردند. موجک های کلاسیک ابزارهای ریاضی موثر و کارآمدی را برای تجزیه و تحلیل زمان-فرکانس ارائه کرده اند که رویکرد فوریه را بهبود می بخشد و جایگزین می کند. با این حال، با پیشرفت های فعلی در علم و فناوری، نیاز فوری به گسترش ابزارهای ریاضی موجک نیز وجود دارد. “Beyond Wavelets” فهرستی از ایده‌ها و مبانی ریاضی برای چنین پسوندهایی را ارائه می‌کند، از جمله: ریجلت‌های پیوسته و دیجیتالی، براشلت‌ها، بسته‌های موجک قابل هدایت، کانتورلت‌ها، موجک‌های eno، فریم‌های موجک اسپلاین، و موجک‌های شبه آفین. الگوریتم‌های زیر باند موجک به بانک‌های فیلتر جهت دار و غیریکنواخت هرمی گسترش یافته‌اند. علاوه بر این، این جلد شامل روشی برای بازسازی توموگرافی با استفاده از یک مدل تصویر مکانیکی و یک مطالعه آماری برای نمایش سیگنال تطبیقی ​​مستقل است. محققینی که قبلاً با روش‌های موجک در زمینه‌هایی مانند مهندسی، آمار و ریاضیات آشنا هستند، از داشتن این حجم سود خواهند برد. * کرولت ها، کانتورلت ها، ریجلت ها، * پیاده سازی دیجیتالی بسته های ریجلت * بسته های موجک قابل هدایت * موجک های اساساً غیر نوسانی * تصویربرداری پزشکی * بانک های فیلتر غیر یکنواخت * فریم های موجک Spline و *Vanishing Moment Renctionsco


Beyond Wavelets presents state-of-the-art theories, methods, algorithms, and applications of mathematical extensions for classical wavelet analysis. Wavelets, introduced 20 years ago by Morlet and Grossmann and developed very rapidly during the 1980’s and 1990’s, has created a common link between computational mathematics and other disciplines of science and engineering. Classical wavelets have provided effective and efficient mathematical tools for time-frequency analysis which enhances and replaces the Fourier approach. However, with the current advances in science and technology, there is an immediate need to extend wavelet mathematical tools as well. “Beyond Wavelets” presents a list of ideas and mathematical foundations for such extensions, including: continuous and digital ridgelets, brushlets, steerable wavelet packets, contourlets, eno-wavelets, spline-wavelet frames, and quasi-affine wavelets. Wavelet subband algorithms are extended to pyramidal directional and nonuniform filter banks. In addition, this volume includes a method for tomographic reconstruction using a mechanical image model and a statistical study for independent adaptive signal representation. Investigators already familiar with wavelet methods from areas such as engineering, statistics, and mathematics will benefit by owning this volume. *Curvelets, Contourlets, Ridgelets, *Digital Implementation of Ridgelet Packets *Steerable Wavelet Packets *Essentially Non-Oscillatory Wavelets *Medical Imaging *Non-Uniform Filter Banks *Spline-wavelet frames and *Vanishing Moment Recovery Functions

دانلود کتاب «فراتر از موجک ها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.