کتاب الکترونیکی

محصولات صنعتی روغن و چربی بیلی

Bailey's Industrial Oil And Fat Products

دانلود کتاب Bailey’s Industrial Oil And Fat Products (به فارسی: محصولات صنعتی روغن و چربی بیلی) نوشته شده توسط «Fereidoon Shahidi»


اطلاعات کتاب محصولات صنعتی روغن و چربی بیلی

موضوع اصلی: شیمی ارگانیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-Interscience

نویسنده: Fereidoon Shahidi

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 3687

حجم کتاب: 23 مگابایت

کد کتاب: 9780471384601 , 0471384607

نوبت چاپ: 6

توضیحات کتاب محصولات صنعتی روغن و چربی بیلی

بیلی برای اولین بار در سال 1945 منتشر شد و به مرجع استاندارد شیمی مواد غذایی و فناوری پردازش مربوط به روغن های خوراکی و محصولات جانبی غیرخوراکی مشتق شده از روغن ها تبدیل شد. این نسخه ششم پوشش جدیدی از چربی ها و روغن های خوراکی دارد و با جلد دوم روغن ها و دانه های روغنی تقویت شده است. این ویرایش ششم شامل شش جلد است: پنج جلد در مورد روغن‌ها و چربی‌های خوراکی که هنوز یک جلد (مانند ویرایش پنجم) به محصولات غیرخوراکی از روغن‌ها و چربی‌ها اختصاص دارد. برخی از موضوعات کاملاً جدید در ویرایش ششم عبارتند از: روغن های قارچی و جلبکی، اسید لینولئیک مزدوج، کره کوکو، فیتواسترول ها، و بیوتکنولوژی گیاهی مرتبط با تولید روغن. اکنون با 75 فصل قابل دسترس، هر جلد شامل یک نمایه مستقل برای آن جلد خاص است.


First published in 1945, Bailey’s has become the standard reference on the food chemistry and processing technology related to edible oils and the nonedible byproducts derived from oils. This sixth edition features new coverage of edible fats and oils and is enhanced by a second volume on oils and oilseeds. This sixth edition consists of six volumes: five volumes on edible oils and fats, with still one volume (as in the fifth edition) devoted to nonedible products from oils and fats. Some brand new topics in the sixth edition include: fungal and algal oils, conjugated linoleic acid, coco butter, phytosterols, and plant biotechnology as related to oil production. Now with 75 accessible chapters, each volume contains a self-contained index for that particular volume.

دانلود کتاب «محصولات صنعتی روغن و چربی بیلی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.