کتاب الکترونیکی

مسائل تقریبی در تحلیل و احتمال

Approximation Problems in Analysis and Probability

دانلود کتاب Approximation Problems in Analysis and Probability (به فارسی: مسائل تقریبی در تحلیل و احتمال) نوشته شده توسط «M.P. Heble (Eds.)»


اطلاعات کتاب مسائل تقریبی در تحلیل و احتمال

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: North Holland

نویسنده: M.P. Heble (Eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1989

تعداد صفحه: ii-xi, 1-245

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780444880215 , 0444880216

توضیحات کتاب مسائل تقریبی در تحلیل و احتمال

این یک نمایش از برخی نتایج خاص در مورد تحلیلی یا C– تقریب توابع به معنای قوی، در فضاهای محدود و بی‌بعد است. با قضیه H. Whitney در مورد تقریب قوی توسط توابع تحلیلی در فضاهای محدود بعد شروع می شود و با برخی از نتایج اخیر نویسنده در مورد C قوی پایان می یابد – تقریب توابع تعریف شده در فضای هیلبرت قابل تفکیک. این جلد همچنین حاوی برخی نتایج ویژه در مورد تقریب فرآیندهای تصادفی است. نتایجی که در این کتاب توضیح داده شده است در طی حدود پنج دهه به دست آمده است.


This is an exposition of some special results on analytic or C-approximation of functions in the strong sense, in finite- and infinite-dimensional spaces. It starts with H. Whitney’s theorem on strong approximation by analytic functions in finite-dimensional spaces and ends with some recent results by the author on strong C-approximation of functions defined in a separable Hilbert space. The volume also contains some special results on approximation of stochastic processes. The results explained in the book have been obtained over a span of nearly five decades.

دانلود کتاب «مسائل تقریبی در تحلیل و احتمال»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.