نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

تجزیه و تحلیل معادلات گرما در حوزه ها

Analysis of heat equations on domains

دانلود کتاب Analysis of heat equations on domains (به فارسی: تجزیه و تحلیل معادلات گرما در حوزه ها) نوشته شده توسط «El-Maati Ouhabaz»


اطلاعات کتاب تجزیه و تحلیل معادلات گرما در حوزه ها

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Princeton University Press

نویسنده: El-Maati Ouhabaz

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 294

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0691120161 , 9780691120164

توضیحات کتاب تجزیه و تحلیل معادلات گرما در حوزه ها

این اولین مرجع جامعی است که در رابطه با معادلات گرمایی مرتبط با عملگرهای بیضوی یکنواخت غیر خود الحاقی منتشر شده است. نویسنده مطالب مقدماتی را برای کسانی که با ریاضیات زیربنایی و پیشینه لازم برای درک خواص معادلات گرما آشنا نیستند ارائه می دهد. او سپس خواص Lp راه حل ها را به کلاس گسترده ای از معادلات گرمایی که در پانزده سال گذشته توسعه یافته اند، می پردازد. اینها در درجه اول به تعامل معادلات گرما در آنالیز تابعی، نظریه طیفی و فیزیک ریاضی مربوط می شود.

این کتاب به پیشرفت‌ها و کاربردهای جدید مرزهای گاوسی در نظریه طیفی می‌پردازد. به طور خاص، نشان می دهد که چگونه می توان از چنین مرزهایی برای اثبات تخمین Lp برای معادلات گرما، شرودینگر و نوع موج استفاده کرد. بخش قابل توجهی از نتایج در طول دهه گذشته به اثبات رسیده است.

این کتاب برای محققان ریاضیات کاربردی و تجزیه و تحلیل عملکردی، و برای دانشجویان فارغ التحصیل که نیاز به متن مقدماتی برای تکنیک‌های شکل sesquilinear، نیمه‌گروه‌های تولید شده توسط عملگرهای بیضوی درجه دوم به شکل واگرایی، کران‌های هسته حرارتی و کاربردهای آنها دارند، جذاب خواهد بود. برای فیزیکدانان ریاضی نیز ارزشمند خواهد بود. نویسنده برای معدود نتایج استانداردی که بدون اثبات بیان شده اند، چندین مرجع را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.


This is the first comprehensive reference published on heat equations associated with non self-adjoint uniformly elliptic operators. The author provides introductory materials for those unfamiliar with the underlying mathematics and background needed to understand the properties of heat equations. He then treats Lp properties of solutions to a wide class of heat equations that have been developed over the last fifteen years. These primarily concern the interplay of heat equations in functional analysis, spectral theory and mathematical physics.

This book addresses new developments and applications of Gaussian upper bounds to spectral theory. In particular, it shows how such bounds can be used in order to prove Lp estimates for heat, Schrödinger, and wave type equations. A significant part of the results have been proved during the last decade.

The book will appeal to researchers in applied mathematics and functional analysis, and to graduate students who require an introductory text to sesquilinear form techniques, semigroups generated by second order elliptic operators in divergence form, heat kernel bounds, and their applications. It will also be of value to mathematical physicists. The author supplies readers with several references for the few standard results that are stated without proofs.

دانلود کتاب «تجزیه و تحلیل معادلات گرما در حوزه ها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.