کتاب الکترونیکی

تجزیه و تحلیل و تصادفی فرآیندهای رشد و مدل های رابط

Analysis and Stochastics of Growth Processes and Interface Models

دانلود کتاب Analysis and Stochastics of Growth Processes and Interface Models (به فارسی: تجزیه و تحلیل و تصادفی فرآیندهای رشد و مدل های رابط) نوشته شده توسط «Peter Mörters – Roger Moser – Mathew Penrose – Hartmut Schwetlick – Johannes Zimmer»


اطلاعات کتاب تجزیه و تحلیل و تصادفی فرآیندهای رشد و مدل های رابط

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Oxford University Press, USA

نویسنده: Peter Mörters – Roger Moser – Mathew Penrose – Hartmut Schwetlick – Johannes Zimmer

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 347

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0199239258 , 9780199239252 , 9780191553592

توضیحات کتاب تجزیه و تحلیل و تصادفی فرآیندهای رشد و مدل های رابط

این کتاب مجموعه ای از مقالات بررسی موضوعی توسط محققان برجسته در زمینه تحلیل کاربردی و نظریه احتمال است که بر روی توصیف ریاضی پدیده های رشد کار می کند. تأکید ویژه بر تأثیر متقابل این دو زمینه است، به طوری که مقالات تحلیلگران به احتمال زیاد برای محققان در دسترس است و بالعکس. روش های ریاضی مورد بحث در این کتاب شامل نظریه انحراف بزرگ، بسط توری، تکنیک های چند مقیاسی هارمونیک و همگن سازی معادلات دیفرانسیل جزئی است. مدل‌های مبتنی بر فیزیک ذرات منفرد در کنار مدل‌های مبتنی بر توصیف پیوسته مجموعه‌های بزرگ ذرات مورد بحث قرار می‌گیرند و تئوری‌های ریاضی برای توصیف پدیده‌های فیزیکی مانند تشکیل قطرات، تراکم بوز-اینشتین، محلی‌سازی اندرسون، رسیدن استوالد، یا شکل گیری جهان اولیه ترکیب مقالات دو حوزه تحلیل و احتمال بسیار غیرعادی است و این کتاب را به منبع مهمی برای محققانی که در همه زمینه‌های نزدیک به رابط این حوزه‌ها کار می‌کنند تبدیل می‌کند.


This book is a collection of topical survey articles by leading researchers in the fields of applied analysis and probability theory, working on the mathematical description of growth phenomena. Particular emphasis is on the interplay of the two fields, with articles by analysts being accessible for researchers in probability, and vice versa. Mathematical methods discussed in the book comprise large deviation theory, lace expansion, harmonic multi-scale techniques and homogenisation of partial differential equations. Models based on the physics of individual particles are discussed alongside models based on the continuum description of large collections of particles, and the mathematical theories are used to describe physical phenomena such as droplet formation, Bose-Einstein condensation, Anderson localization, Ostwald ripening, or the formation of the early universe. The combination of articles from the two fields of analysis and probability is highly unusual and makes this book an important resource for researchers working in all areas close to the interface of these fields.

دانلود کتاب «تجزیه و تحلیل و تصادفی فرآیندهای رشد و مدل های رابط»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.