کتاب الکترونیکی

مقدمه ای بر احتمالات و استنتاج آماری

An Introduction to probability and statistical inference

دانلود کتاب An Introduction to probability and statistical inference (به فارسی: مقدمه ای بر احتمالات و استنتاج آماری) نوشته شده توسط «George G. Roussas»


اطلاعات کتاب مقدمه ای بر احتمالات و استنتاج آماری

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Academic Press

نویسنده: George G. Roussas

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 543

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0125990200 , 9780125990202 , 9780080495750

توضیحات کتاب مقدمه ای بر احتمالات و استنتاج آماری

مدل‌های احتمال، روش‌های آماری و اطلاعاتی که باید از آن‌ها به دست آید برای کار در تجارت، مهندسی، علوم (از جمله اجتماعی و رفتاری) و سایر زمینه‌ها حیاتی است. داده ها باید به درستی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر شوند تا بتوان از نتایج با اطمینان استفاده کرد. Roussas خوانندگانی را که هیچ دانش قبلی در مورد احتمال یا آمار ندارند، با یک فرآیند تفکر آشنا می کند تا آنها را به سمت بهترین راه حل برای یک سوال یا موقعیت ارائه شده راهنمایی کند. مقدمه‌ای بر احتمالات و استنتاج آماری مثال‌های فراوانی برای هر موضوع مورد بحث ارائه می‌کند و به خواننده تجربه بیشتری در کاربرد روش‌های آماری در موقعیت‌های مختلف می‌دهد. * حاوی بیش از 200 مثال توضیحی است که به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته اند، به علاوه نمرات مثال های عددی و برنامه های کاربردی * فصل های 1-8 را می توان به طور مستقل برای یک دوره مقدماتی در احتمال استفاده کرد * تعداد قابل توجهی از اثبات ها را ارائه می دهد.


Probability models, statistical methods, and the information to be gained from them is vital for work in business, engineering, sciences (including social and behavioral), and other fields. Data must be properly collected, analyzed and interpreted in order for the results to be used with confidence. Roussas introduces readers with no prior knowledge in probability or statistics, to a thinking process to guide them toward the best solution to a posed question or situation. An Introduction to Probability and Statistical Inference provides a plethora of examples for each topic discussed, giving the reader more experience in applying statistical methods to different situations. * Contains more than 200 illustrative examples discussed in detail, plus scores of numerical examples and applications * Chapters 1-8 can be used independently for an introductory course in probability * Provides a substantial number of proofs

دانلود کتاب «مقدمه ای بر احتمالات و استنتاج آماری»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.