داستان

داستان آمریکایی: مدرنیسم-پسامدرنیسم، فرهنگ عامه و فراداستان

American Fiction: Modernism-Postmodernism, Popular Culture, and Metafiction

دانلود کتاب American Fiction: Modernism-Postmodernism, Popular Culture, and Metafiction (به فارسی: داستان آمریکایی: مدرنیسم-پسامدرنیسم، فرهنگ عامه و فراداستان) نوشته شده توسط «Jaroslav Kusnir»


اطلاعات کتاب داستان آمریکایی: مدرنیسم-پسامدرنیسم، فرهنگ عامه و فراداستان

موضوع اصلی: تاریخ

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Ibidem Verlag Jessica Haunschild Christian Schoen GbR

نویسنده: Jaroslav Kusnir

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 2

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 9783898215145 , 3898215148

نوبت چاپ: New title

توضیحات کتاب داستان آمریکایی: مدرنیسم-پسامدرنیسم، فرهنگ عامه و فراداستان

کتاب داستان آمریکایی یاروسلاو کوشنیر: مدرنیسم-پسامدرنیسم، فرهنگ عامه پسند و فراداستان دنباله‌ای بر مطالعه قبلی او درباره داستان پست مدرن آمریکایی با عنوان Poetika americkej postmodernej prózy: Richard Brautigan and Donald Barthelme [شاعر داستان‌های آمریکایی: Richard Barthelme] و Donald Barthelme است. Prešov: Impreso، 2001. جنبه های مختلف داستان پست مدرنیستی آمریکایی را که در آثار ریچارد براتیگان، دونالد بارتلم و سایر نویسندگان پست مدرنیست آمریکایی مانند رابرت کوور، ای. ال. داکتروف، کرت وونگات و پل آستر آشکار شده است، بررسی می کند. نویسنده با تحلیل داستان‌های کوتاه و رمان‌های مختلف، تفاوت‌هایی را بین ادبیات مدرنیستی و پست مدرنیستی در آثار دونالد بارتلم نشان می‌دهد. روشی که تقلیدهای پست مدرن از ژانرهای ادبی رایج به نقد برخی از جنبه های هویت و تجربه فرهنگی آمریکا می پردازد (رویای آمریکایی، فردگرایی، مصرف گرایی). او همچنین راه‌های متفاوتی را نشان می‌دهد که نویسندگان پست مدرن مانند رابرت کوور، کرت ونه‌گات و پل آستر، به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ادبیات پست مدرن، جلوه‌های فراداستانی خلق می‌کنند.


Jaroslav Kušnír’s book American Fiction: Modernism-Postmodernism, Popular Culture, and Metafiction is a sequel to his previous study on American postmodern fiction entitled Poetika americkej postmodernej prózy: Richard Brautigan and Donald Barthelme [Poetics of American Fiction: Richard Brautigan and Donald Barthelme]. Prešov: Impreso, 2001. It explores various aspects of American postmodernist fiction as manifested in the works by Richard Brautigan, Donald Barthelme and other American postmodernist authors such as Robert Coover, E. L. Doctorow, Kurt Vonnegut and Paul Auster. Analyzing various short stories and novels, the author shows differences between modernist and postmodernist literature in the works of Donald Barthelme; the way postmodern parodies of popular literary genres give a critique of some aspects of American cultural identity and experience (the American Dream, individualism, consumerism); and he also shows different ways postmodern authors such as Robert Coover, Kurt Vonnegut and Paul Auster create metafictional effect as one of the most significant aspects of postmodern literature.

دانلود کتاب «داستان آمریکایی: مدرنیسم-پسامدرنیسم، فرهنگ عامه و فراداستان»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.