کتاب الکترونیکی

جبر و تجزیه و تحلیل برای مهندسان و دانشمندان

Algebra and Analysis for Engineers and Scientists

دانلود کتاب Algebra and Analysis for Engineers and Scientists (به فارسی: جبر و تجزیه و تحلیل برای مهندسان و دانشمندان) نوشته شده توسط «Anthony N. Michel – Charles J. Herget»


اطلاعات کتاب جبر و تجزیه و تحلیل برای مهندسان و دانشمندان

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Birkhäuser Boston

نویسنده: Anthony N. Michel – Charles J. Herget

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 500

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 0817647066 , 9780817647063

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب جبر و تجزیه و تحلیل برای مهندسان و دانشمندان

“این یک متن سطح متوسط ​​با تمرین هایی است که هدف اصلی آن ارائه پیشینه ریاضی مدرن (تحلیل و جبر) به صورت مختصر، اما غیر پیش پا افتاده، برای دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی است. .. [T] کتاب کاملاً کامل است و می تواند به عنوان یک متن، برای خودآموزی یا به عنوان یک مرجع باشد.” —بررسی های ریاضی

این کتاب کلاسیک که برای دانشجویان کارشناسی ارشد و پیشرفته در رشته های مهندسی و علوم نوشته شده است، عمدتاً بر نظریه مجموعه ها، جبر و تجزیه و تحلیل تمرکز دارد. این کار به عنوان یک کتاب درسی درسی، برای مطالعه شخصی یا به عنوان یک مرجع مفید است، این کار به این منظور در نظر گرفته شده است:

* زمینه ریاضی مناسبی را برای خوانندگان برای تحصیلات تکمیلی در مهندسی یا علوم فراهم کند؛

* به دانش‌آموزان در رشته‌های مهندسی یا علوم اجازه می‌دهد تا با مقدار زیادی از ریاضیات مرتبط به شیوه‌ای سریع و کارآمد بدون به خطر انداختن سخت‌گیری آشنا شوند؛

* به خوانندگان یک دید کلی از ریاضیات کاربردی ارائه می‌دهد و آنها را قادر می‌سازد تا ریاضیات دیگر را انتخاب کنند. ، دوره های موضوعی پیشرفته ریاضیات را هوشمندتر می کند.

در حالی که این اهداف برای نوشتن این کتاب مطمئناً بیش از بیست سال پیش، زمانی که کار برای اولین بار منتشر شد، مرتبط بود، اکنون حتی قانع کننده تر است. انتظار می رود دانشجویان فارغ التحصیل امروزی در رشته های مهندسی یا علوم نسبت به دانشجویان گذشته در ریاضیات دانش و مهارت بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، انتظار می رود که دانشجویان فارغ التحصیل امروزی در رشته های مهندسی یا علوم با مقدار زیادی از مطالب جانبی (عمدتاً در حوزه علوم کامپیوتر) که در دوره هایی که حتی چند دهه پیش وجود نداشتند، آشنا باشند.

این کتاب به سه بخش تقسیم می شود: نظریه مجموعه ها (فصل 1)، جبر (فصل های 2-4)، و تحلیل (فصل 5) -7). دو فصل اول به مفاهیم بنیادی مجموعه ها، توابع، روابط و روابط هم ارزی و ساختارهای جبری می پردازد. فصل های 3 و 4 فضاهای برداری و تبدیل های خطی و فضاهای برداری و ماتریس های محدود بعدی را پوشش می دهند. سه فصل آخر فضاهای متریک، فضاهای محصول هنجاری و درونی و عملگرهای خطی را بررسی می کند. جبر و تجزیه و تحلیل برای مهندسان و دانشمندان به دلیل ساختار انعطاف پذیر آن، ممکن است در یک دوره یک ترم یا دو ترم با حذف بخش های مناسب، با در نظر گرفتن سوابق و علایق دانشجویان، استفاده شود.

تعداد زیادی تمرین در متن ادغام شده است و بخشی از منابع و یادداشت ها در پایان هر فصل ارائه شده است. کاربردهای جبر و تحلیل که جذابیت وسیعی دارند نیز شامل موضوعاتی هستند که با معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات انتگرال، کاربردهای اصل نگاشت انقباض، به حداقل رساندن توابع، مثالی از کنترل بهینه، و تخمین متغیرهای تصادفی سروکار دارند.

مواد تکمیلی برای دانش آموزان و مربیان در http://Michel.Herget.net موجود است.


“This is an intermediate level text, with exercises, whose avowed purpose is to provide the science and engineering graduate student with an appropriate modern mathematical (analysis and algebra) background in a succinct, but nontrivial, manner…. [T]he book is quite thorough and can serve as a text, for self-study, or as a reference.”  —Mathematical Reviews

Written for graduate and advanced undergraduate students in engineering and science, this classic book focuses primarily on set theory, algebra, and analysis. Useful as a course textbook, for self-study, or as a reference, the work is intended to:

* provide readers with appropriate mathematical background for graduate study in engineering or science;

* allow students in engineering or science to become familiar with a great deal of pertinent mathematics in a rapid and efficient manner without sacrificing rigor;

* give readers a unified overview of applicable mathematics, enabling them to choose additional, advanced topical courses in mathematics more intelligently.

Whereas these objectives for writing this book were certainly pertinent over twenty years ago when the work was first published, they are even more compelling now. Today’s graduate students in engineering or science are expected to be more knowledgeable and sophisticated in mathematics than students in the past. Moreover, today’s graduate students in engineering or science are expected to be familiar with a great deal of ancillary material (primarily in the computer science area), acquired in courses that did not even exist a couple of decades ago.

The book is divided into three parts: set theory (Chapter 1), algebra (Chapters 2–4), and analysis (Chapters 5–7). The first two chapters deal with the fundamental concepts of sets, functions, relations and equivalence relations, and algebraic structures. Chapters 3 and 4 cover vector spaces and linear transformations, and finite-dimensional vector spaces and matrices. The last three chapters investigate metric spaces, normed and inner product spaces, and linear operators. Because of its flexible structure, Algebra and Analysis for Engineers and Scientists may be used either in a one- or two-semester course by deleting appropriate sections, taking into account the students’ backgrounds and interests.

A generous number of exercises have been integrated into the text, and a section of references and notes is provided at the end of each chapter. Applications of algebra and analysis having a broad appeal are also featured, including topics dealing with ordinary differential equations, integral equations, applications of the contraction mapping principle, minimization of functionals, an example from optimal control, and estimation of random variables.

Supplementary material for students and instructors is available at http://Michel.Herget.net.

دانلود کتاب «جبر و تجزیه و تحلیل برای مهندسان و دانشمندان»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.