کتاب الکترونیکی

نظریه اعداد جمعی: مسائل معکوس و هندسه مجموعات

Additive number theory: Inverse problems and the geometry of sumsets

دانلود کتاب Additive number theory: Inverse problems and the geometry of sumsets (به فارسی: نظریه اعداد جمعی: مسائل معکوس و هندسه مجموعات) نوشته شده توسط «Melvyn B. Nathanson»


اطلاعات کتاب نظریه اعداد جمعی: مسائل معکوس و هندسه مجموعات

موضوع اصلی: هندسه و توپولوژی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Melvyn B. Nathanson

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 312

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780387946559 , 0387946551

توضیحات کتاب نظریه اعداد جمعی: مسائل معکوس و هندسه مجموعات

بسیاری از مسائل کلاسیک در تئوری اعداد جمعی، مسائل مستقیم هستند، که در آنها با یک مجموعه A از اعداد طبیعی و یک عدد صحیح H -> 2 شروع می‌شود و سعی می‌کند ساختار مجموعه مجموع hA متشکل از تمام مجموع عناصر h A را توصیف کند. در مقابل، در یک مسئله معکوس، شخص با مجموعه مجموع hA شروع می‌کند و سعی می‌کند ساختار مجموعه زیرین A را توصیف کند. در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی در مطالعه مسائل معکوس برای مجموعه‌های محدود اعداد صحیح وجود داشته است. به طور خاص، قضایای معکوس مهم و زیبایی به دلیل فریمن، کنسر، پلونکه، ووسپر و دیگران وجود دارد. این جلد شامل نتایج آنها می‌شود و با اثبات ظریفی توسط روزسا از قضیه عمیق فریمن به اوج خود می‌رسد که مجموعه‌ای محدود از اعداد صحیح با مجموع کوچک باید زیرمجموعه بزرگی از یک پیشرفت حسابی n بعدی باشد.


Many classical problems in additive number theory are direct problems, in which one starts with a set A of natural numbers and an integer H -> 2, and tries to describe the structure of the sumset hA consisting of all sums of h elements of A. By contrast, in an inverse problem, one starts with a sumset hA, and attempts to describe the structure of the underlying set A. In recent years there has been ramrkable progress in the study of inverse problems for finite sets of integers. In particular, there are important and beautiful inverse theorems due to Freiman, Kneser, Plünnecke, Vosper, and others. This volume includes their results, and culminates with an elegant proof by Ruzsa of the deep theorem of Freiman that a finite set of integers with a small sumset must be a large subset of an n-dimensional arithmetic progression.

دانلود کتاب «نظریه اعداد جمعی: مسائل معکوس و هندسه مجموعات»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.