کتاب الکترونیکی

آدام اسمیت و حلقه های همدردی: جهان وطنی و نظریه اخلاقی (ایده ها در زمینه)

Adam Smith and the Circles of Sympathy: Cosmopolitanism and Moral Theory (Ideas in Context)

دانلود کتاب Adam Smith and the Circles of Sympathy: Cosmopolitanism and Moral Theory (Ideas in Context) (به فارسی: آدام اسمیت و حلقه های همدردی: جهان وطنی و نظریه اخلاقی (ایده ها در زمینه)) نوشته شده توسط «Fonna Forman-Barzilai»


اطلاعات کتاب آدام اسمیت و حلقه های همدردی: جهان وطنی و نظریه اخلاقی (ایده ها در زمینه)

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Fonna Forman-Barzilai

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 314

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0521761123 , 9780521761123

توضیحات کتاب آدام اسمیت و حلقه های همدردی: جهان وطنی و نظریه اخلاقی (ایده ها در زمینه)

آدام اسمیت و حلقه‌های همدلی دیدگاه‌های آدام اسمیت را در مورد قضاوت اخلاقی، مراقبت‌های بشردوستانه، تجارت، عدالت و حقوق بین‌الملل هم در زمینه تاریخی و هم از طریق دریچه جهان‌وطنی قرن بیست و یکم دنبال می‌کند و این امر را نه تنها به مطالعات اسمیت کمک بزرگ و به موقع می‌کند. بلکه به تاریخ اندیشه جهان وطنی و خود گفتمان جهان وطنی معاصر. فورمن-بارزیلای با نشان دادن بافت فضایی روان‌شناسی اخلاقی اسمیت و روش‌هایی که او معتقد بود فاصله فیزیکی، عاطفی و فرهنگی هویت، ارتباطات و تعهدات اخلاقی افراد تجاری مدرن را محدود می‌کند، زمینه جدیدی را ایجاد می‌کند. فورمن-بارزیلای بر مقاومت خود در برابر نوعی نسبی‌گرایی، انزواگرایی اخلاقی و شوونیسم فرهنگی تأکید می‌کند که امروزه اغلب با نقدهای بومی‌گرایانه از اندیشه جهان‌وطنی همراه است. این یک مطالعه به موقع و تجدیدنظرطلب است که دیدگاه های تاریخ فکری، فلسفه اخلاق، نظریه سیاسی، نظریه فرهنگی، نظریه روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی را ادغام می کند و در سراسر علوم انسانی و اجتماعی جذاب خواهد بود.


Adam Smith and the Circles of Sympathy pursues Adam Smith’s views on moral judgement, humanitarian care, commerce, justice and international law both in historical context and through a twenty-first century cosmopolitan lens, making this a major and timely contribution not only to Smith studies but also to the history of cosmopolitan thought and to contemporary cosmopolitan discourse itself. Forman-Barzilai breaks new ground, demonstrating the spatial texture of Smith’s moral psychology and the ways he believed that physical, affective and cultural distance constrain the identities, connections and ethical obligations of modern commercial people. Forman-Barzilai emphasises his resistance to the sort of relativism, moral insularity and cultural chauvinism that too often accompany localist critiques of cosmopolitan thought today. This is a timely, revisionist study that integrates the perspectives of intellectual history, moral philosophy, political theory, cultural theory, international relations theory and political economy, and will appeal across the humanities and social sciences.

دانلود کتاب «آدام اسمیت و حلقه های همدردی: جهان وطنی و نظریه اخلاقی (ایده ها در زمینه)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.