کتاب الکترونیکی

کتاب درسی شیمی معدنی جلد یازدهم قسمت دوم ترکیبات آلی فلزی. مشتقات فسفر، آنتیموان و بیسموت

A textbook of inorganic chemistry vol.XI part II Organometalic compounds. Derivatives of Phosphorus, Antimony and Bismuth

دانلود کتاب A textbook of inorganic chemistry vol.XI part II Organometalic compounds. Derivatives of Phosphorus, Antimony and Bismuth (به فارسی: کتاب درسی شیمی معدنی جلد یازدهم قسمت دوم ترکیبات آلی فلزی. مشتقات فسفر، آنتیموان و بیسموت)


اطلاعات کتاب کتاب درسی شیمی معدنی جلد یازدهم قسمت دوم ترکیبات آلی فلزی. مشتقات فسفر، آنتیموان و بیسموت

موضوع اصلی: شیمی معدنی

نوع: کتاب الکترونیکی

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1936

تعداد صفحه: 338

حجم کتاب: 11 مگابایت

دانلود کتاب «کتاب درسی شیمی معدنی جلد یازدهم قسمت دوم ترکیبات آلی فلزی. مشتقات فسفر، آنتیموان و بیسموت»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.