فیزیک

ملیله ای از مدارها

A Tapestry of Orbits

دانلود کتاب A Tapestry of Orbits (به فارسی: ملیله ای از مدارها) نوشته شده توسط «D. King-Hele»


اطلاعات کتاب ملیله ای از مدارها

موضوع اصلی: فیزیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CUP

نویسنده: D. King-Hele

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 255

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780521017329 , 0521017327

توضیحات کتاب ملیله ای از مدارها

ماهواره ها هنگام عبور از آسمان شب مانند ستارگان متحرک به نظر می رسند که می توانند توسط یک ناظر با دوربین های دوچشمی و همچنین توسط رادارهای غول پیکر و دوربین های بزرگ ردیابی شوند. این مشاهدات به تعیین مدار ماهواره کمک می کند، مداری که به کشش جو فوقانی و هر گونه بی نظمی در میدان گرانش زمین حساس است. تجزیه و تحلیل مدار می تواند برای ارزیابی چگالی اتمسفر فوقانی و برای تعریف شکل زمین استفاده شود. دزموند کینگ هل پیشگام این تکنیک تجزیه و تحلیل مدار بود و این کتاب به ما می گوید که چگونه تحقیقات قبل از پرتاب اسپوتنیک در سال 1957 آغاز شد. به مدت سی سال کینگ هل و همکارانش در تأسیسات هواپیماهای سلطنتی، فارنبرو، توسعه دادند. و از این تکنیک برای فاش کردن چیزهای زیادی در مورد زمین و هوا با هزینه بسیار کم استفاده کرد. در دهه 1960، چگالی جوی فوقانی به طور کامل برای 100 تا 2000 کیلومتر ترسیم شد، که نشان دهنده تنوع بسیار زیاد چگالی با فعالیت خورشیدی و بین روز و شب بود. در دهه‌های 1970 و 1980 تصویری از بادهای بالای جو پدیدار شد و مشخصات زمین گلابی شکل به‌طور دقیق ترسیم شد. تعداد ماهواره‌هایی که اکنون به دور زمین می‌چرخند بیش از 5000 ماهواره است. این کتاب داستان این است که چگونه این تحقیقات ارزان در مورد مدارهای آنها برای به دست آوردن برداشت غنی از دانش در مورد زمین و جو آن، در یک روایت علمی که با بسیاری از افراد شخصی زنده شده است، توسعه یافته است. تجربیات.


Satellites as they cross the night sky look like moving stars, which can be accurately tracked by an observer with binoculars as well as by giant radars and large cameras. These observations help to determine the satellite’s orbit, which is sensitive to the drag of the upper atmosphere and to any irregularities in the gravity field of the Earth. Analysis of the orbit can be used to evaluate the density of the upper atmosphere and to define the shape of the Earth. Desmond King-Hele was the pioneer of this technique of orbit analysis, and this book tells us how the research began, before the launch of Sputnik in 1957. For thirty years King-Hele and his colleagues at the Royal Aircraft Establishment, Farnborough, developed and applied the technique to reveal much about the Earth and air at a very modest cost. In the 1960s the upper-atmosphere density was thoroughly mapped out for 100 to 2000 km, revealing immense variation of density with solar activity and between day and night. In the 1970s and 1980s a picture of the upper-atmosphere winds emerged, and the profile of the pear-shaped Earth was accurately charted. The number of satellites now orbiting the earth is over 5000. This book is the story of how this inexpensive research of their orbits developed to yield a rich harvest of knowledge about the Earth and its atmosphere, in a scientific narrative that is enlivened with many personal experiences.

دانلود کتاب «ملیله ای از مدارها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.